iwona

Iwona, Burgundin prinsessa oli teatteriesitys jota esitettiin Tampereen yliopiston Teatterimontussa 21.10.2005-19.11.2005

Iwonan tuotannossa yhdistyivät kaksi näyttelijäntyön laitoksen perustehtävää: näyttelijäntyön perusopinnot ja taiteellinen tutkimus

Tämä sivusto käsittelee näytelmää osana Mikko Kannisen Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselle suoritettavaa teatteritaiteen tohtorin tutkintoa. Iwona, Burgundin prinsessa tarjosikin vahvan näyttämöllisen muotonsa takia oivallisen mahdollisuuden tutkia mm. näyttelemisen ja roolihenkilöiden rakennetta suhteessa esityksen muihin elementteihin. Traditionaalista näyttämön rakennetta käytettiin hyväksi mm. näyttämötyön kokonaisuuden purkamisessa mahdollisimman pieniin fragmentteihin, eri ominaisuuksiin, fraaseihin, säkeistöihin ja eleen murto-osiin. Tästä (tutkimuksen eli taiteen) näkökulmasta näyttämön (esityksen) mahdollinen sävellyksellinen, ehkä jopa musiikillinen muoto voisi mahdollisesti nousta esiin ja sen yleisesti tarkasteltavaksi ominaisuudeksi.

Esityksen ohjasi ja lavasti Mikko Kanninen, joka myös suunnitteli sen äänimaailman/musiikin ja ohjelmoi projisoinnit. Valosuunnittelusta vastasi Samuli Hytönen.
Vaatteet, peruukit ja maskeerauksen suunnitteli Jonna Lindström

Esityksestä verkkoon tallennetut osuudet:

VALOKUVAT

VIDEOT

MUSIIKKI

KÄSIOHJELMA (.pdf)

LEHTILEIKKEET JA KRITIIKKI (.pdf)

JULISTE

FLYERI

TILASTOT

MUU MATERIAALI<ALKUUN